Shui zhai wo shang pu de xiong di

Set in a university, the movie tells of the struggles, romances, joys and sorrows of four friends.

Genre: Drama , Romance

Actor: Chen Xiao , Cin Lan

Director: Qi Zhang

Country: China

Duration: 96 min

Quality: HD

Release: 2016

IMDb: 4.8